Bếp từ và bếp điện từ là gì ?

Mặc dù đã ra đời lâu nhưng để định nghĩa và hiểu được sâu xa [...]