khoá điện tử hafele khuyến mãi 2020

icon-sale
Sản phẩm mới ra mắt

bộ sưu tập bếp hafele 2020
Chau Inox Hafele San Pham Moi 12 5 2020

icon-saleSản phẩm khuyến mãi

Cập nhật liên tục những sản phẩm giảm giá đặc biệt của Häfele. Hãy quay lại thường xuyên để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu mức giá ưu đãi bạn nhé!


Giảm giá!
SALE
Giá thị trường: 1.072.000
Giá bán: 858.000
Giảm giá!
SALE
Giá thị trường: 1.072.000
Giá bán: 858.000
Giảm giá!
SALE
Giá thị trường: 11.990.000
Giá bán: 9.592.000
Giảm giá!
SALE
Giá thị trường: 1.200.000
Giá bán: 958.000
Giảm giá!
SALE
Giá thị trường: 1.117.500
Giá bán: 894.000
Xem thêm

bếp nấu ăn

Giảm giá!
Giá thị trường: 22.990.000
Giá bán: 16.550.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 23.990.000
Giá bán: 17.270.000
Giảm giá!
SALE
Giá thị trường: 21.990.000
Giá bán: 17.590.000
Giảm giá!
NEW
Giá thị trường: 22.990.000
Giá bán: 16.553.000
Giảm giá!
SALE
Giá thị trường: 25.990.000
Giá bán: 20.790.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 22.990.000
Giá bán: 16.550.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 22.990.000
Giá bán: 16.550.000
Giảm giá!
SALE
Giá thị trường: 19.990.000
Giá bán: 15.990.000
Giảm giá!
NEW
Giá thị trường: 12.990.000
Giá bán: 9.353.000
Giảm giá!
NEW
Giá thị trường: 19.990.000
Giá bán: 14.393.000
Xem thêm
Giảm giá!
NEW
Giá thị trường: 8.990.000
Giá bán: 6.473.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 17.100.000
Giá bán: 13.167.000
Giảm giá!
NEW
Giá thị trường: 14.990.000
Giá bán: 10.793.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 14.990.000
Giá bán: 10.793.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 25.991.000
Giá bán: 25.990.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 21.300.000
Giá bán: 16.401.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 13.990.000
Giá bán: 10.070.000
Giảm giá!
NEW
Giá thị trường: 13.990.000
Giá bán: 10.073.000
Xem thêm
Giảm giá!
Giá thị trường: 5.990.000
Giá bán: 4.310.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 5.990.000
Giá bán: 4.310.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 10.990.000
Giá bán: 7.910.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 3.990.000
Giá bán: 2.870.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 6.990.000
Giá bán: 5.033.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 8.990.000
Giá bán: 6.473.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 6.990.000
Giá bán: 5.030.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 6.990.000
Giá bán: 5.030.000
Xem thêm
Giảm giá!
NEW
Giá thị trường: 21.990.000
Giá bán: 15.833.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 59.990.000
Giá bán: 43.190.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 79.990.000
Giá bán: 57.593.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 24.990.000
Giá bán: 17.490.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 21.990.000
Giá bán: 15.610.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 18.990.000
Giá bán: 13.673.000
Giảm giá!
NEW
Giá thị trường: 59.990.000
Giá bán: 42.593.000
Giảm giá!
NEW
Giá thị trường: 23.990.000
Giá bán: 17.273.000
Xem thêm
banner lò nướng hafele collection 700

Lò nướng & Lò vi sóng

Giảm giá!
Giá thị trường: 11.990.000
Giá bán: 8.630.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 19.990.000
Giá bán: 14.390.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 49.990.000
Giá bán: 35.990.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 26.990.000
Giá bán: 19.430.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 16.990.000
Giá bán: 12.233.000
Giảm giá!
SALE
Giá thị trường: 11.990.000
Giá bán: 9.592.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 13.990.000
Giá bán: 10.070.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 39.990.000
Giá bán: 28.790.000
Xem thêm
Giảm giá!
Giá thị trường: 24.990.000
Giá bán: 17.993.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 6.990.000
Giá bán: 5.033.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 26.990.000
Giá bán: 19.430.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 10.990.000
Giá bán: 7.910.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 11.990.000
Giá bán: 8.633.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 12.990.000
Giá bán: 9.350.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 11.990.000
Giá bán: 8.630.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 9.490.000
Giá bán: 6.830.000
Xem thêm
Giảm giá!
Giá thị trường: 11.990.000
Giá bán: 8.630.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 11.990.000
Giá bán: 8.633.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 26.990.000
Giá bán: 19.430.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 10.990.000
Giá bán: 7.910.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 9.490.000
Giá bán: 6.830.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 3.990.000
Giá bán: 2.870.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 24.990.000
Giá bán: 17.993.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 12.990.000
Giá bán: 9.350.000
Xem thêm
máy hút mùi hafele chính hãng

Máy hút mùi

Giảm giá!
Giá thị trường: 3.490.000
Giá bán: 2.510.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 5.490.000
Giá bán: 3.950.000
Giảm giá!
SALE
Giá thị trường: 7.990.000
Giá bán: 6.390.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 7.490.000
Giá bán: 5.390.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 8.990.000
Giá bán: 6.470.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 6.990.000
Giá bán: 5.030.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 5.990.000
Giá bán: 4.313.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 6.490.000
Giá bán: 4.670.000
Xem thêm
Giảm giá!
Giá thị trường: 15.990.000
Giá bán: 11.510.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 12.990.000
Giá bán: 9.353.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 18.990.000
Giá bán: 13.673.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 11.990.000
Giá bán: 8.630.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 20.990.000
Giá bán: 15.113.000
Giảm giá!
NEW
Giá thị trường: 14.990.000
Giá bán: 10.790.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 9.990.000
Giá bán: 7.190.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 11.990.000
Giá bán: 8.630.000
Xem thêm
Banner May Rua Chen Ket Chau Update Thang 5 2020

Máy rửa chén

Giảm giá!
Giá thị trường: 30.990.000
Giá bán: 22.310.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 21.990.000
Giá bán: 15.833.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 15.990.000
Giá bán: 11.510.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 21.990.000
Giá bán: 15.830.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 12.990.000
Giá bán: 9.353.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 21.990.000
Giá bán: 15.830.000
Xem thêm
Giảm giá!
Giá thị trường: 11.990.000
Giá bán: 8.630.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 18.990.000
Giá bán: 13.670.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 16.990.000
Giá bán: 12.233.000
Giảm giá!
SALE
Giá thị trường: 9.990.000
Giá bán: 7.990.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 24.990.000
Giá bán: 17.990.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 30.990.000
Giá bán: 22.310.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 21.990.000
Giá bán: 15.833.000
Xem thêm

Sản phẩm mới cập nhật:

Giảm giá!
NEW
Giá thị trường: 12.390.000
Giá bán: 8.920.000
Giảm giá!
NEW
Giá thị trường: 12.390.000
Giá bán: 8.920.000
Giảm giá!
NEW
Giá thị trường: 12.390.000
Giá bán: 8.920.000
Giảm giá!
NEW
Giá thị trường: 9.090.000
Giá bán: 6.545.000
Giảm giá!
NEW
Giá thị trường: 9.090.000
Giá bán: 6.545.000
Giảm giá!
NEW
Giá thị trường: 9.090.000
Giá bán: 6.545.000
Giảm giá!
NEW
Giá thị trường: 11.290.000
Giá bán: 8.130.000
Giảm giá!
NEW
Giá thị trường: 11.290.000
Giá bán: 8.130.000
Giảm giá!
SALE
Giá thị trường: 11.290.000
Giá bán: 8.130.000
Giảm giá!
NEW
Giá thị trường: 17.590.000
Giá bán: 12.665.000
Giảm giá!
Giá thị trường: 17.590.000
Giá bán: 12.665.000
Giảm giá!
NEW
Giá thị trường: 17.590.000
Giá bán: 12.665.000

Chứng nhận đại lý

chứng nhận đại lý hafele hoàng duy phát 2020

Thương hiệu đồng hành