Showing 1–24 of 78 results

Smeg là một nhà sản xuất thiết bị trong nước của Ý. Vittorio Bertazzoni thành lập công ty vào năm 1948 tại thị trấn Guastalla, Reggio Emilia, Ý. Tên này là một từ viết tắt của Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla. Công ty vẫn thuộc sở hữu tư nhân của gia đình Bertazzoni với trụ sở vẫn ở Guastalla.